Vassurányról / Népesség alakulása

Népesség alakulásaNépesség alakulása

Összlakosság 1787-ben 221 fő volt, a házak száma: 31 db. A lakosság 1913-ban 640 fő volt, 1933-ban már 722 fő. A népességszám 1960-ig egyenletesen növekedett, ekkor érte el a 847 főt. 

A lakosságszám alakulása tárgyév január 1-jén

2009: 803 fő,

2010: 791 fő,

2011: 800 fő,

2012: 824 fő,

2013: 830 fő,

2014: 814 fő.

2015.: 815 fő

Az adatokból leszűrhető, hogy a népességszám stagnál a településen, kiugró be- és elvándorlás nem tapasztalható.

A 0-17 éves lakosság száma: 117 fő, a 18-59 közöttiek száma 530 fő, a 60 év felettiek száma pedig 167 fő. Az öregségi index 1,42, azaz több a 60 év feletti, mint a gyermekkorú 2014-ben. A település népsűrűsége: 59,58 fő/km2, területe: 10,09 km2.

 

Állandó lakosok életkor szerinti megoszlása

2015. január 1-jei létszámból /815 fő/

Kor

0-2

22

3-5

13

6-13

52

14-17

34

18-54

450

55-59

74

60-69

74

70-79

57

80-

39

 

 

A település lakosságának 21 %-a időskorú, 15 %-a pedig 18 év alatti gyermekkorú. Az öregedési index enyhén emelkedik, értéke: 1,4 , azaz több a 60 év feletti, mint a gyermekkorú 2015.január 1-jén.

A 2001. és a 2011. évi népszámlálási adatokból megállapítható, hogy a felsősokú végzettségűek aránya duplájára emelkedett 10 év alatt. 2001. évben a lakosság 4,1 %-át tették ki a felsőfokú végzettségűek, míg ez az arány 2011. évben 8,3 % volt. 2011-ben a felsőfokú végzettségű nők aránya a 25 év feletti lakosság számának a  9,7 %-a, a férfiaké e körben 6,9 % volt.

A népesség gazdaságilag aktív, a foglalkoztatottságban komolyan problémák nem léptek fel. A regisztrált  munkanélküliek száma tárgyév január 1-jén 2009-ben: 42 fő, 2010-ben: 28 fő, 2011-ben 24 fő, 2012-ben 12 fő, 2013-ban: 6 fő, 2014-ben 4 fő volt. 2014. december 31- i adat alapján 11 fő.2015. szeptember 20-i állapot szerint pedig: 26 fő. 

A településen kevés a munkahely, az aktív keresők zöme Szombathelyre vagy más környékbeli településekre ingázik naponta.


« Vissza az előző oldalra!

Önkormányzat Vassurány - Magyar