Köszöntő


Egy olyan község képviselő-testületeként köszönthetjük Önöket, mely az ország nyugati részén, Vas megyében az Alpok magyarországi nyúlványaitól észak-keletre, a megyeszékhely Szombathelytől légvonalban 8 km-nyire, észak-keleti irányban a Sopron–Szombathely vasútvonal mellett terül el - a vasútvonaltól délre. Országúton Szombathelyről Söptén keresztül közelíthető meg 13 km-es útszakaszon. A közlekedési lehetőségek jók, mivel a vonaton kívül rendszeres autóbusz közlekedés is van.

A valamikori Alsó- és Felsősurány már a honfoglalás előtt lakott hely, amit az is bizonyít, hogy területén római sírokat s más ezidőből származó leleteket találtak. Először – középkori oklevelek alapján – 1284-ben fordul elő Surán településnév. Községünk a községnevek 1907. évi törzskönyvezése során kapta hivatalosan a VASSURÁNY nevet, amelyet a Sur-patak szel ketté. A falu középpontjában az 1723-1727 között Sigray József aranysarkantyus vitéz által barokk stílusban építetett kastélyparkkal körülhatárolt egyemeletes „U” alakú Sigray kastély található. A műemlék kastély a település művelődési központja, mely homlokzatának felújítása során régi pompájában tündököl. A kastélypark folytatásában a halastó található. Helyi területi védelem alatt áll a jelenleg sajátos helyzetben lévő, hajdan a kastélyhoz tartozó, annak szomszédságában elhelyezkedő major: istálló, raktár, magtár épületeivel. A kastéllyal egyidőben épült a barokk homlokzatú félköríves Nepomuki Szent János kápolna. A kápolna a Hősök tere bejáratánál a patakon épített kőhíd mellett a templommal szemben áll. A kis kápolna belsejében a szent szobra látható. A Hösök terének középpontjában a Hősi emlékmű és mellette az 1711-ben országszerte pusztító pestis Surányban szedett áldozatainak emlékét őrző Szent Sebestyént és Szent Vendelt ábrázoló barokk pestis szobor áll.

1949-ben fejeződött be a római katolikus Boldogasszony templom építése az addig templomot nélkülöző hívek összefogásával. A kastélyparkot és a templomkertet a Sur-patak választja el. A faluban van a mostani temető, melyben gondozott régi sírok nincsenek. A legrégebbi kovácsoltvas keresztel jelzett két sír 1930-as évekből való. A faluban és határában útszéli szobrok és keresztek találhatók.

Az első iskolaépület (1870) helyén áll a Faluház a Táncsics köz saroképületeként. Itt található az Önkormányzati Hivatal is. Vassurány község közigazgatásilag a söptei körjegyzőséghez tartozik.

A „H” alakú település lakóházai között a tornácos parasztháztól a társasházig megtalálhatók, melyek többségben településhatárra építettek. Egyedi a faluban a Hősök terén a hosszúház csonkakontyolt nyeregtetővel, oszlopos boltíves tornáccal, utcai homlokzaton lévő ajtóval.

A község középpontjában helyezkedik el a postahivatal, ÁFÉSZ-bolt, italbolt, és presszó.

A fenti gondolatmenettel kívánjuk a községet bemutatni, abban a reményben, hogy érdeklődését felkeltve megismertethettük a települést és talán egyszer személyesen is üdvözölhetjük ezen vasi kisközségben:


Önkormányzat Vasssurány

Képviselő-testülete

Önkormányzat Vassurány - Magyar