Önkormányzat / Helyi adók

Helyi adókHelyi adók
 
Magánszemélyek kommunális adója: 
Építmény és bérleti jog jog esetében: 6.000 Ft/év
Telektulajdon esetében: 5.000 Ft/év

Az adózónak az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül adóbevallást kell tennie az önkormányzati adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

Helyi iparűzési adó: 

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,8 %-a.
Az adózónak állandó jellegű iparűzési tevékenység megkezdését követő 15 napon belül kell bejelentkezni az önkormányzati adóhatósághoz.

Az adózó az adókötelezettséget érintő változást, az adóköteles tevékenység megszűnését követő 15 napon belül köteles bejelenteni az adóhatóságnál.
Adóbevallását az állandó jellegű iparűzési tevékenységet végző adózó az adóévet követő május 31-ig, a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó az adóév utolsó napját követő 150. napig nyújtja be az önkormányzati adóhatósághoz.

Talajterhelési díj: 1800 Ft/m3/év

A kibocsátónak a tárgyévet követő év március 3l-ig kell adóbevallást tennie az önkormányzati adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem:
A magánszemély adózó a jövedelem megszerzését követő évi március 20-ig teljesíti bevallását.

 A kifizető a levont adóról az adóévet követő február 15-ig nyújtja be bevallását.


« Vissza az előző oldalra!

Önkormányzat Vassurány - Magyar