Németh István

(1930-2016.) 1930.01.12-én született. Édesapja Németh István 5 holdas kis paraszt. Édesanyja Radics Teréz.

A család több nemzedéken át Vassurány község lakója. A kisparaszti élet nehéz kenyerét ette.

 

1936-ban kezdte meg tanulmányait a Vassurányi Elemi Iskolában. Első tanítója Herényi Bendli János volt. Igazgatója Fehér István kántortanító.

Első kötődése a zenéhez a köveskuti Kopácsi Lajos káplánnak köszönhető.

 

A kimagasló tanulmányi eredményeket felmutató diákot tanítói tanácsára szülei 1941-ben beíratták a szombathelyi egyes számú polgári főiskolára. A polgári iskola elvégzése után felvételt nyert a Kőszegi Állami Líceum és Tanítóképző Intézet iskolájába. Itt volt először lehetősége orgona harmóniumon gyakorolni. Szülei - fiuk elhivatottságát látva - zongorát vásároltak neki, mely községünk első zongorája volt.

 

A Líceum elvégzése után a Pázmány Péter Tudományegyetemen töltött fél évet, majd két évet a Pécsi Pedagógiai Főiskolán. 1951-ben szerzett diplomát magyar nyelv és ének-zene szakon.

 

A főiskola elvégzése után visszakerült Vas megyébe, ahol gyakorló éveit kis iskolánkban töltötte.

 

1951-ben a Dózsa iskolában alapította meg első kórusát.

1952-ben a Faludi iskola 100 fős fiúkórusával sok elismerést szerzett.

1956-ban megyei ének-zene szakfelügyelővé nevezték ki.

1961-ben megalakította Európa hírű Madrigál kórusát, amelynek 2005-ig volt a vezetője.

17 éven volt a Haladás férfi kórusának karnagya.

32 évig volt a KÓTA tagja és megyei elnöke.

A felsoroltakon kívül számtalan iskolai, szakszervezeti és kamara kórus karnagya, patronálója és segítője volt.

 

Munkásságához rádió felvételek is kötődnek.

1963-ben kinevezik a Vas Megyei Tanács főelőadójának.

1972-ben a Szombathelyi Tanítóképző Intézet adjunktusa lesz.

1980-tól a Tanárképző Főiskola docense.

1982-ben kimagasló munkájáért tanszékvezető főiskolai docensé nevezik ki.

 

Munkája elismeréseként számtalan díjban részesült.

Amire a legbüszkébb, az 1983-ben kapott Kodály Emlékérem, zenepedagógusi és művészeti munkásságáért.

1988-ban Vas Megye Kultúrájáért, 1997-ben Szombathely Város kiemelkedő munkájáért ezüst fokozatot kapott.

 

1956-ben kötött házasságot, két gyermekük született és négy unokával lettek gazdagabbak.

 

2016.évben húnyt el. Nyugodjék békében.


« Vissza az előző oldalra!

Önkormányzat Vassurány - Magyar