Széchenyi 2020 támogatás

2023. március 31., 12:10
Önkormányzat Vassurány a VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztésén támogatást nyert

BESZÁMOLÓ

 

Vassurányi önkormányzati külterületi gazdasági út fejlesztés

 

Külterületi helyi közutak fejlesztése, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás alapján

 

 

Kedvezményezett neve: Önkormányzat Vassurány Önkormányzat

Ügyfél-azonosító: 1004378590

Projekt azonosítója: 3295050365

Vassurány külterületén jött létre a meglévő földút átépítésével a szilárd burkolatú 848 méter hosszúságú gazdasági út. Az út a környező mezőgazdasági területek és a Perec-major feltáró  útja, közvetlen kapcsolata van a 86 sz. főúttal. Hivatalos besorolása, útkategória: Mezőgazdasági bekötőút.

Az út elsődlegesen gazdasági és bekötőút, az út működőképességében érintettek térség legjelentősebb foglalkoztatói és adófizetői, emiatt különösen fontos volt számunkra a beruházás megvalósítása. A gazdasági fejlődés kizárólag hosszú távú biztonságos működési feltételekkel, inspiráló környezetben folytatható, ehhez elengedhetetlen a gazdálkodási helyszínek zavartalan megközelítése. Az időjárási viszonyok pl. erős havazás, hóvihar nem jelentheti az üzem leállását.

A fejlesztett út - különösen a kiszélesedett csatlakozási része - számos esetben védett leállási lehetőséget biztosít a közeli főúton műszakilag meghibásodott járművek számára. Tehát az út korszerűsítése túlmutatott a helyi vassurányi és környező települések érintettségén.

Az út a katasztrófavédelemben is számon tartott, ugyanis indokolt esetben Perec majoron keresztül elérhető külterületi utakon Vassurány belterülete, ill. Vépi szakasza az egykori 86-os közútnak és a jelenlegi 094/1, 094/2 közutak vépi csatlakozása.

Perec major a 86-os úttól az út másik végpontja, a Perec-majorba közlekedés az út nélkül nem biztosított. A jelzett úton szállítják be a fűtést biztosító tartályos PB gázt ( 40 to), az állatok takarmányát, gázolaj szállítmányt. Az úton keresztül biztosított a munkavállalók munkahelyének elérése, vagyis így válik lehetővé alkotmányos joguk, a munkához való jog gyakorlása.

Fontos térségi közérdek az út vonalában elérhető nagy trafo állomások megközelíthetősége, amely Vassurány és Zanat ellátására, EON vezetékjog.

 

A vassurányi külterületi út fejlesztése révén a földútból a hosszú távú zavartalan működést biztosító szilárd burkolatú, betonút lett. A fejlesztés az építési terveknek megfelelően valósult meg.

Jellemző műszaki paraméterei:

Vízszintes és magassági vonalvezetés adatai

A vízszintes vonalvezetés: Az út hossza: 848 m; Burkolatszélesség: 4,50 m (1forgalmi sáv); Padka

szélesség: 2x1,25 m, Korona szélesség: 7,00 m, Burkolat szélesség lekerekítő ívek: 12,00 m sugárral; Kitérő: 1 db 20+2x10 m hosszú 1:10 hajlással, 5,50 mre szélesített burkolattal (0+425-0+465) Magassági kialakítás: Hosszesés: 0,3-1,2% Oldalesés: egyoldali 2,5%

Padka oldalesés: 4,0%

Rézsűk: 6/4; Árokfenék: 40cm; Telekbejárók Egységesen 5,0 m szélességben.

 

Pénzügyi, likviditási helyzetünk miatt fontos volt a támogatás előleg és hitel igénylés. A fejlesztés kivitelezője közbeszerzési eljárás során került kiválasztásra. A projekt 2023. március 31-én fejeződött be. A fejlesztés a pályázatban rögzítettek szerint, a tervek alapján valósult meg.

 

Vassurány, 2023. április 17.

 

 

Forrai Dániel polgármester

Önkormányzat Vassurány


« Vissza az előző oldalra!


Önkormányzat Vassurány - Magyar