Hirdetmény településkép védelmi rendelet

2018. június 14., 14:56

Hirdetmény

 

 

Önkormányzat Vassurány Képviselőtestülete megalkotta a településkép védelméről szóló 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet), mely elérhető a vassurany.hu/letöltések/ önkormányzati rendeletek 2018. elérési útvonalon, vagy a Söptei Közös Önkormányzati Hivatalban -munkaidőben- papír alapon.

 

A Rendelet előírásai a településarculati kézikönyvben megfogalmazott ajánlásokat fogalmazza meg kötelező jogszabályi előírás formájában az építkezők számára. A rendelet -módosítással, kiegészítéssel azokat a településkép érvényesítési szabályokat alkalmazza, amelyeket a helyi építési szabályzat fogalmazott meg korábban.

 

Vassurány Község Önkormányzata az ügyfél elektronikus úton benyújtott kérelmére, az előzetes tervezési szakaszban szakmai konzultációt és ezen belüli szakmai tájékoztatást biztosít. A szakmai konzultáció kötelező a történeti településrész területén tervezett új építésnél és homlokzatváltozással járó átalakítás esetén.

 

A településképvédelmi eljárás szabályait részletes leírja a Rendelet, csakúgy, mint a reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó kritériumokat.

 

A szabályok megsértőivel szemben az önkormányzat hatósági kötelezést bocsáthat ki, illetve településképi bírságot alkalmazhat, amely 1 millió forint értékig terjedhet.

 

A Rendelet a településkép fejlődését szolgálja, nem megnehezítve az építési tevékenységet.

 

 

 

Vassurány, 2018. június 5.

 

 

 

                                                                             Csejtei Norbert

                                                                             alpolgármester

 

 

 

                                                                      
« Vissza az előző oldalra!


Önkormányzat Vassurány - Magyar