Civil szervezetek / Vassurányért Kulturális Egyesület

Vassurányért Kulturális Egyesület2007-ben arra az elhatározásra jutottak a tagok, hogy a kultúra terjesztését, a közművelődés fejlesztését, hivatalos alapokra kell helyezni., így a Vassurányért Kulturális Egyesületet a Vas Megyei Bíróság az 2007. március 26. napján kelt Pk .60.024/2007/4. számú végzésével vette nyilvántartásba Kulturális Tevékenység céljából. Az egyesületen belül működik egy 18 fős vegyes dalkör. A jövőképhez tartozik még, a helyi közösségének köznevelésében való részvétele, a helyi hagyományok és a modernizálási törekvések összehangolása., a közös éneklések, a fiatalok bevonásának a megvalósítása,és a kis falu közösségi életének fellendítése, színvonalas módon. Az egyesület eddigi működése során végzett tevékenysége és elért eredményei. Az egyesület folyamatosan részt vállal az önkormányzat kultúrát érintő döntéseiben, mivel a településen óvoda és általános iskola is található, a gyermek műsorokon is folyamatos szervező, illetve Dalkörünk részt vevő. Egyesületünk elősegíti a tagok közös érdekeinek figyelembevételével átfogó kulturális programok összehangolását, menedzselését. Támogatja a művészeti értékek létrehozását, védi a kulturális objektumokat, értékeket, figyelemmel kíséri a nemzetiségek, illetve a határainkon kívül élők kulturális éltét. A helyi művelődési házban, folyamatosan biztosítunk állandó, illetve időszakos kiállítást, jelenlegi galériánk darabjait a falubeli, illetve a faluból elszármazott művészek alkotásai gyarapítják.

A számos program közül kiemelendő az adventi időszakban megrendezésre kerülő Adventi Hetek című program sorozat, melyre megvalósításában egyesületünké a főszerep. Karácsony előtti adventi hétvégéken a helyi templomban szervezünk karácsonyváró esteket, illetve azt követően a templomtéren egy forró ital mellett kezdeményezünk beszélgetést a település lakosságával.

Másik kiemelkedő rendezvénye egyesületüknek a Kistérségi Dalos Találkozó, melyet évente megvalósítunk. A rendezvény helyszíne az országosan is méltán híres 1723-ban épült Schilson Kastély, ami idén bekerült a kastélyprogramba is, így ez különös jelentőséggel bír számunkra. Ezen a napon 13-14 csoport dalkört, kórust hívunk a Szombathelyi Kistérségből, de ellátogattak hozzánk már külföldi (osztrák, szlovák, horvát) csoportok is. Minden évben egy-egy fő téma határozza meg a találkozókat, így szerepelt már : Erdélyi katonadalok, Haza-Hazafiság, Aratódalok, Betyárdalok, Békefi-dalcsokrok. A Vassurányi Dalkör munkája is elismert a térségben, hiszen a kórus folyamatosan indul dalversenyeken, ilyen például a Vass Lajos Népzenei Találkozó és Verseny, melyen kórusunk  2007,2008,2009, 2010, 2013, 2014-ben aranyminősítést, 2012-ben kiemelt arany fokozatot szerzett a regionális, illetve területi döntőben, 2012-ben pedig kiemelt nívódíjat ért el a Kárpát-medencei döntőben

 

A helyi kultúra hagyományaival, értékeivel kapcsolatos ismeretterjesztő tevékenység szélesítése,  az egyetemes- nemzeti- és helyi tánc- és dalkultúra; a népi játék- és népi kismesterségek értékeinek és hagyományainak ápolása, azok megismertetése és oktatása, a helyi hagyományok ápolása a már működő, és a későbbiekben alakuló csoportok  támogatása, működtetése,  tartalmas szórakozási lehetőségek biztosítása, kulturális kiadványok összeállítása hagyományőrző- és hagyományteremtő programok létrehozása azok, amelyek erősítik a lakosság szeretetét szülőhelyéhez, otthont adó környezetéhez. Ezen belül is egy fő társadalmi szükséglet a településen élő ifjúság aktivizálása, hiszen, az információs társadalom fejlődésének egyik legnagyobb kihívása az időskori és idősödő kori, társadalmi elszigetelődés különböző típusainak hatékony kezelése. A tradíciók szétesése érzékenyen érinti az idősödő és az idős korosztályt, a magasabb életkorral járó különböző érzékszervi problémák egyaránt az idősödő lakosság elszigetelődésének és leszakadásának veszélyét rejtik magukban. Hagyományainkat csak úgy tudjuk ápolni, ha azt a fiatalabb korosztály számra elérhetővé tesszük, de ez még nem elég, meg is kell szerettetni azt velük. Egyesületünk megléte hatással van a helyi társadalmi viszonyok alakulására, 0-90 éves korosztály tekintetében, mivel Vassurány település, illetve a környező falvak, és a kistérség összetartozását erősíti, tapasztalat cserét indít be, így a jó gyakorlatok megvalósítását mutatja meg.

A Vassurányért Kultúrális Egyesület 2015. évben a NEA-KK-15-M-0633 azonosító Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt pályázaton 250.000,-FT-ot nyert működési támogatásként. 

2021  évben a NEAG-KP-1-2021/1-000260 számú támogatói  okirattal 300.000,-Ft ot nyert az egyesület a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt-től.

Zalai béresnóták

Somogyi borosnóták

Az igaz Messiásról

Ötödfélszáz énekek...

 
 
Alapadatok

A szervezet 

képviselője:

Postai cím:

Lakner Károlyné

9741 Vassurány, Petőfi S. u. 46.

Telefon: 94/355-600
Mobil: 0630/452-3047
Email: bartaandras@vipmail.hu
Weblap: www.szijjferi.hu/vassurany.php

Adószám, 

nyilvántartási szám:

18897607-1-18

18-02-0200069

Karvezető
Név: Szijj Ferenc
Titulus: Karvezető
Cím: 9742 Salköveskút, Vasút u. 9.
Telefon: 94/355-510
Mobil: 0670/409-3055
Email: xy@szijjferi.hu

 Csatolt fájl(ok):« Vissza az előző oldalra!

Önkormányzat Vassurány - Magyar