Civil szervezetek / Gyermekeink Öröméért Egyesület

Gyermekeink Öröméért EgyesületA 3-7 év közötti térségbeli gyermekek, közművelődésének fejlesztése, játékos okítása, hagyomány tiszteletének kialakítása, kulturális alapozása feladatunk. Ez a korosztály megérdemli a nekik oly fontos játékokat, melyek fejlődésük alapjai, a lehető legjobb törődést, odafigyelést, időt, energiát. Az Egyesületet a Vas Megyei Bíróság az 1998. november 18. napján kelt Pk .60.105/1998/2. számú végzésével vette nyilvántartásba kultúra, közművelődés  céljából. Az egyesületen belül működik egy 5 fős bábkör is . A jövőképhez, a kis falu közösségi életének fellendítése, színvonalas módon is hozzátartozik. Az egyesület eddigi működése során végzett tevékenysége és elért eredményei. Az egyesület folyamatosan részt vállal az önkormányzat kultúrát érintő döntéseiben, mivel a településen óvoda és általános iskola is található, a gyermek műsorokon is folyamatos szervező, illetve Babkörünk részt vevő. Egyesületünk célja, hogy segítse a gyermekek rácsodálkozását a világra, támogasson minden jó kezdeményezést, ami az ő érdeküket szolgálja.  A számos program közül kiemelendő az adventi időszakban megrendezésre kerülő Adventi Hetek című program sorozat, melyre megvalósításában egyesületünk is részt vesz. Karácsony előtti adventi hétvégéken a helyi templomban szervezünk karácsonyváró esteket, illetve azt követően a templomtéren egy forró ital mellett kezdeményezünk beszélgetést a település lakosságával. Gyermekeinknek folyamatosan biztosítunk kézműves foglalkoztatásokat, ilyen pl. adventi koszorú készítése. Fontosnak tartjuk a kiskorú gyermeknevelésben a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását, illetve megismertetését társaikkal, ennek kapcsán rendezünk helyi esélyegyenlőségi napot is. Rendezvényeinken más nemzetiségi óvoda gyermekinek a bemutatkozását szoktuk biztosítani, így látogattak már minket osztrák, illetve horvát ovisok is. Egyesületünk alapeszméje a szeretet, a másik tisztelete, elfogadása.Másik kiemelkedő rendezvénye egyesületük alakulásának évfordulója, amit minden év szeptemberében ünneplünk, a Gyermekeink Öröméért Nap, A rendezvény helyszíne az országosan is méltán híres 1723-ban épült Schilson Kastély, ami idén bekerült a kastélyprogramba is, így ez különös jelentőséggel bír számunkra. Ezen a napon a környező településen élő gyermekeket szólítjuk magunkhoz, és egy egész teljes foglalkoztatóval, szalonnasütéssel, versenyekkel, zenés és prózai fellépőkkel bővített szórakozási, tanulási lehetőséget biztosítunk. A Bábkörünk munkája is elismert a térségben, hiszen a folyamatos fellépői más települések, óvodák, iskolák, kórházak  rendezvényeinek.

A helyi kultúra hagyományaival, értékeivel kapcsolatos ismeretterjesztő tevékenység szélesítése gyermekek közművelődési fejlesztése, hagyományainak ápolása, azok megismertetése és oktatása, tartalmas szórakozási lehetőségek biztosítása, hagyományőrző- és hagyományteremtő programok létrehozása célunk. Meg kell ragadni minden lehetőséget, hogy gyermekeink látóköre táguljon, értelmük, készségeik, és képességeik fejlődjenek. A mi felelősségünk, hogy milyen felnőttek lesznek majd belőlük, hogy megteremtettük-e a boldog, kiegyensúlyozott, önmegvalósítás felé haladó ember alapjait. Biztos alapok nélkül nincsen ház. Megtéve ezt nem elszigetelten külön-külön, hanem karöltve és együttműködve, egymást tisztelve és elfogadva. Fő eszmefuttatásunk az, hogy a közös cél közösséget kovácsol, ahol mindenkinek helye van, értéke, ahol figyelünk egymásra és megértjük a másikat. Hagyományainkat csak úgy tudjuk ápolni, ha azt a fiatalabb korosztály számra elérhetővé tesszük, de ez még nem elég, meg is kell szerettetni azt velük. Egyesületünk megléte hatással van a helyi társadalmi viszonyok alakulására, 0-90 éves korosztály tekintetében, mivel Vassurány település, illetve a környező falvak, és a kistérség összetartozását erősíti, tapasztalat cserét indít be, így a jó gyakorlatok megvalósítását mutatja meg.

Elnök: Nagy Mónika

Székhely: 9741 Vassurány, Vasút u. 2.

Adószám: 18888506-1-18

Nyilvántartási szám: 18-02-0000009


« Vissza az előző oldalra!

Önkormányzat Vassurány - Magyar