Tájékoztató a nyári gyerekétkeztetésről

2018. június 22., 08:48

Tájékoztatás

 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/c.§ (1) bekezdése a) pontja értelmében szünidei gyermekétkeztetés keretében az Önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést (ebéd) ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetben. A csak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő nem hátrányos helyzetű gyermekek esetében az Önkormányzatnak lehetősége van biztosítani a nyári gyerekétkeztetést.

Kérjük, hogy amennyiben szüksége van a nyári szünet alatt a gyermeke étkeztetésére jelezze Önkormányzatunk felé a hivatalsegédnél, vagy a Söptei Közös Önkormányzati Hivatalban (94/510-045)

 

Az ebédet előre csomagolt készétel formájában, elvitellel biztosítja az Önkormányzat az előzetesen igényelt munkanapokon.

 

Az ebéd elvitelének helyszíne: Vassurány Kastély, 9741 Vassurány, Vasút u. 2.

Az ebéd elvitelének időpontja: 12.00 és 13.00 óra között.

Felhívom a figyelmüket, hogy az ebédet kizárólag a jogosult gyermek, vagy szülője/törvényes képviselője, akadályoztatásuk esetén meghatalmazottja veheti át.

Kérem a Tisztelt Szülőt/Törvényes képviselőt, hogy az igénylőlap kitöltésekor szíveskedjen ellenőrizni a gyermek(ek) vonatkozásában – a határozattal - megállapított hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzet, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény fennállásának időtartamát. Amennyiben annak időtartama lejárt, gondoskodjon az új kérelem benyújtásáról.

 

 

Söpte, 2018. június 20.

 

 

                                                           Tisztelettel

 

 

                                                                                              Dr. Erdősi Lászlóné

                                                                                                     jegyző
« Vissza az előző oldalra!


Önkormányzat Vassurány - Magyar